Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

International Search Partners AB
Göteborg ▪ Stockholm ▪ Malmö
+46 31 69 36 26 | info@ispa.se

Framtidens ledare

Publicerades av 

”Det är svårt att sia och framför allt om framtiden”. Ett citat som tillskrivs såväl Alice Roosevelt Longworth som Niels Bohr. Men försöker man inte så kan det hända att framtiden kommer som en överraskning. När vi arbetar med chefsrekrytering i en snabbt föränderlig värld så är det nödvändigt att försöka skaffa sig en uppfattning om vilka ledaregenskaper som fungerar i uppdragsgivarens organisation på åtminstone 3-5 års sikt. Och gärna längre än så. Förhoppningsvis ska de vi rekryterar som ledare i dag även fungera hos våra kunder om 10 år.

Några som har funderat över detta är Marie Langenfeld (LC2) och Helena Wennerhill. De två coacherna och managementkonsulterna genomförde för ca ett år sedan en omfattande studie bestående av två delar. En omfattande litteraturstudie samt en fältstudie i Sverige där ca 130 HR och operativa chefer gav sin syn på framtidens ledarskap. Fältstudien bestod i sin tur av två delar. Förutom en enkät en fördjupning med intervjuer av ett urval av respondenterna.

Litteraturstudien visade entydigt på ett framtida behov av en ny generation ledare med intellektuell spänst och rörlighet (agility), personlig mognad och uthållighet. Detta mot bakgrund av en allt snabbare förändringstakt i organisationernas vardagsmiljö. Globalisering, social responsibility, politiska förändringar och kortare produktcykler. Allt detta gör att ledarens förmåga att anpassa sig och snabbt förstå nya situationer sätts på prov.

Vad visade då fältstudien? Något förvånande var att det man betraktade som framtidens ledarskap är det som vi upplever vara grundegenskaper för att dagens ledare ska fungera i sin vardag. Tydlig men också mer coachande än auktoritär. Fortfarande ha en detaljkunskap om verksamheten men med förmåga att lyssna och samordna. Marie och Helena noterade ändå en del tankar som bekräftade vad som kom fram ur litteraturstudien. Arbetet gör mig övertygad om att vi som chefsrekryterare har ett stort ansvar för att ligga i framkanten och stödja våra uppdragsgivare i synen på det framtida ledarskapet. Vi kan inte ta för givet att kunskapen finns hos våra kunder.

Lars-Olof Tunbrå

 
Senast publicerad: 190220 | Powered by SiteSmart