Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

International Search Partners AB
Göteborg ▪ Stockholm ▪ Malmö
+46 31 69 36 26 | info@ispa.se

Hade Djingis bra konsulter?

Publicerades av 
Förmodligen inte enligt dagens normer och ESKs auktorisationskrav. Men vi får inte utesluta att dåtidens rådgivare hade en väl beprövad erfarenhet. Däremot kanske inte den vetenskapliga grunden var så väl dokumenterad.
Djingis Kahns ledarskap hade redan vid hans död 1227 byggt det största imperium som historien hittills har skådat. Djingis hade också sörjt för att imperiet skulle bestå och utvidgas även efter hans död. Han hade delat upp makten mellan sina fyra söner och även gett barnbarnen stort inflytande. Det betydde att expansionen kunde fortsätta såväl i Europa som i Kina.
Så småningom började ändå detta mongoliska imperium att knaka i fogarna. Man kan säkert finna fler anledningar. Historieböckerna pekar gärna på krigsteknikerna. Mongolernas kavalleri beväpnat med svärd och lansar kom med tiden att möta gevär och kanoner som hade utvecklats efter det man uppfann krutet. En annan förklaring är att det mongoliska imperiet växte så snabbt att det aldrig kom att få ett gemensamt språk och kultur. Expansionen österut leddes av Djingis sonson Kublai Kahn som till slut blev den förste kejsaren i Yuandynastin. Det sägs att Kublai var mer intresserad av rikedomar och utsvävningar än att administrera det stora riket som till slut kom att styras av de kinesiska ämbetsmännen. Samtidigt började också det mongoliska imperiet falla samman i väst.
Det finns inget i historieböckerna som indikerar att Djingis arvtagare hade den ödmjukhet inför skillnaden i kulturer och religioner som Djingis är känd för. Det går inte heller att finna den vilja att lyssna på rådgivare som är omvittnad hos Djingis. Rådgivare, mentorer och coacher som förmodligen med sin tids måttstock var professionella.
Så en viktig förklaring till imperiets förfall kan vara att Djingis arvtagare, som ärvt sina tunga ämbeten, i högmod inte tyckte sig behöva samma stöd. Och högmod brukar gå före fall. Och kanske gjorde Djingis det misstaget att okritiskt låta familjeföretaget styras av arvtagarna. Någon rekryteringskonsult tycks i varje fall inte ha varit involverad i successionen.
Lars-Olof Tunbrå 
Senast publicerad: 190220 | Powered by SiteSmart