Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

International Search Partners AB
Göteborg ▪ Stockholm ▪ Malmö
+46 31 69 36 26 | info@ispa.se

Som man frågar får man svar

Publicerades av 
Häromdagen, en tisdag förmiddag, blev jag stoppad i en trafikkontroll. Det var på en länsväg med relativt tät trafik som flöt lungt. Den första tanken när man ser polisspaden är; har jag kört för fort? Men så vad det inte. Man stoppade alla bilar och lät förarna göra en alkotest. Det gick snabbt och lätt. Löpande band. Och ingen blev kvar på platsen vad jag förstod. Min första tanke när jag åter var ute på vägen var; det är ju bra att man håller ögonen på rattfylleristerna. Den andra tanken var; hur många rattfulla har man möjlighet att träffa på en tisdag förmiddag kl 9 30 på en länsväg? Knappast någon naturligtvis. Varför mäter man då?

Mina tankar gick vidare till företagsvärlden och dess styrmedel. Ekonomiska nyckeltal. Jag har själv varit med om att sälja företagets produktionsutrustning, lager och kundfordringar med syfte att förbättra nyckeltalet återbäring på bundet kapital. På köpet fick man ett bättre positivt kapitalflöde. Ekonomichefen blev glad och kanske också koncernledningen medan vi som arbetade med marknad och produktion fick problem med att förklara varför produktionskostnaden hade stigit och att försäljningen var mindre värd. Trots oförändrat eller ökat antal sålda varor. Jag undrar om ägarna någonsin fick reda på varför företaget lämnade färre kronor från sig. Efter några år kanske. Men förmodligen blev företaget lättare att avyttra med mindre kapital bundet och “bra” nyckeltal.

I dag är det inte ovanligt att fokus ligger på nyckeltal såsom produktion och försäljning per anställd. Det är naturligtvis bra att ha ett produktivitetsmått. Men är det säkert att just detta ger bättre återbetalning på ägarnanas insats i företaget? Nyckeltalet kan lätt manipuleras. Man kan t.ex. lägga ut fler arbetsuppgifter på underleverantörer. Det är inte säkert att det alltid blir mer effektivt. Men nyckeltalet påverkas i önskvärd riktning. Man kan också säga upp personal och i stället hyra in. Till och med samma personer. Samma positiva effekt på nyckeltalet men garanterat dyrare. Jag menar naturligtvis inte att man inte någonsin ska använda underleverantörer eller bemanningsföretag. Underleverantörer kan ha en spetskompetens eller produkt som man inte själv kan utveckla inom företaget. Bemanningsföretag är utmärkta för tillfällig resursförstärkning.

Företag med framtidstro och därmed långsiktig överlevnad som mål satsar på att utveckla egen kompetens. Det innebär att man även i svåra tider behåller sin nyckelpersonal och produktionsresurser. Att anställa rätt ledare och specialister och utveckla dem i sina funktioner är lönsamt på såväl kort som lång sikt. Låt oss avskaffa nyckeltalet produktion per anställd. Ägarna är säkert mest intresserad av att få ut mest kronor ur verksamheten.

Varför kontrollerar man då bilförare som med stor säkerhet är nyktra? Kan det vara så att man då hinner med fler kontroller? Hög produktivitet. Eller vill man visa att sommarens kampanj med utökade nykterhetskontroller har givit resultat? Hur hade resultatet blivit om i stället mäter hur många timmar man får lägga ner för att gripa en rattfyllerist? Men då kanske man får göra kontrollerna på söndag morgon kl 3 i storstäderna. Som man frågar får man svar.

Lars-Olof Tunbrå 
Senast publicerad: 190220 | Powered by SiteSmart