Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

International Search Partners AB
Göteborg ▪ Stockholm ▪ Malmö
+46 31 69 36 26 | info@ispa.se

En av branschens mest erfarna aktörer

International Search Partners AB är ett svenskt rekryteringsföretag med konsulter inom Executive Search och Human Resources. Vi är en av branschens mest erfarna aktörer. Företaget grundades 1997 och finns idag representerat i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Viktigt att rekrytera rätt

Att rekrytera rätt personer till ledande befattningar är en av de strategiskt viktigaste frågorna i varje organisation. Kanske den enskilt viktigaste. En enda misslyckad rekrytering kan få allvarliga konsekvenser för hela verksamheten, och att komma tillrätta med misstaget brukar bli kostsamt. Därför har valet av rekryteringskonsult stor betydelse.

Konsulter som vet vad det handlar om

Våra konsulter har själva haft ledande positioner inom näringslivet och har mångårig erfarenhet av chefsrekrytering. Vi arbetar enligt en genomtänkt och beprövad metod genom hela processen, från kandidatprofilering till uppföljning. För att öka säkerheten i vår bedömning av kandidaternas personlighet samarbetar vi med fristående legitimerade psykologer.

Del i ett internationellt nätverk

Vi ingår i det internationella nätverket International Search Partners Association, vilket består av 12 oberoende Executive Search-konsulter i Europa. Därigenom kan vi erbjuda lokalt förankrade rekryteringstjänster som sträcker sig utanför Sveriges gränser.

Vi söker rekryteringskonsulter

För att svara upp mot kundernas efterfrågan på våra tjänster behöver vi bli fler rekryteringskonsulter. Lämplig bakgrund som chefsrekryterare hos oss är grundutbildning på akademisk nivå, erfarenhet som operativ ledare på de nivåer vi rekryterar till . Du bör naturligtvis också vara intressed av att arbeta med människor. Kontakta Krister Lundell på tel 076-801 78 99 eller mejla till krister.lundell@ispa.se för mer information.

Krister Lundell, vd, International Search Partner AB

”Allt fler kunder efterfrågar och uppskattar vårt internationella nätverk. Just nu har vi till exempel samarbetsprojekt med våra kollegor i Danmark och Norge.”

Krister Lundell  managing director
International Search Partners AB
Senast publicerad: 190220 | Powered by SiteSmart