Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

International Search Partners AB
Göteborg ▪ Stockholm ▪ Malmö
+46 31 69 36 26 | info@ispa.se

Vår tjänster och metoder ger dig ökad trygghet

Helhetsansvar vid rekrytering

Alla konsulter inom International Search Partners har mångårig erfarenhet från kvalificerade chefsbefattningar och konsultverksamhet. Vi arbetar dagligen med att rekrytera chefer och specialister till tillverkande industri, tjänste- och serviceföretag, handel och offentlig förvaltning.

Som kund hos oss kan du vara trygg. Vi arbetar med en rekryteringsprocess som är auktoriserad av ESK (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter) och utgår från deras etiska regler i vårt arbete.

Ett samarbete med International Search Partners innebär att du som kund har en professionell partner från start till mål och vi tar ett helhetsansvar genom hela rekryteringsprocessen.

 

Fristående tjänster

Det finns också tillfällen där delar av vår kompetens kan vara mycket värdefull. För närvarande erbjuder vi följande tjänster:

ISPA:s rekryteringsprocess

  • Beskrivning och framtagning av kandidatprofil. Tillsammans med vår uppdragsgivare identifierar och analyserar vi befattningen utifrån flera aspekter.

  • Framtagning av sökstrategi som definierar sökområden, tidsramar och arbetssätt.

  • Identifikation och urval av kandidater. Vi söker metodiskt efter lämpliga kandidater genom kartläggning av branscher och företag, via egna databaser och via vårt breda kontaktnät. Av de kandidater som har intervjuats görs ett urval – vi tar fram de som bäst motsvarar kraven för den aktuella befattningen. Referenstagning är en viktig del i urvalsprocessen.

  • Vi presenterar minst tre lämpliga kandidater och medverkar oftast vid intervjuerna hos uppdragsgivaren. Finns behov är vi även en rådgivande part före slutlig kontraktsskrivning.

  • Innan slutlig kandidat anställs låter vi en legitimerad psykolog utföra en personlighetsbedömning.

  • Inom det första halvåret efter anställning gör vi en uppföljning med såväl uppdragsgivare som den anställde.

”Vi arbetar med en rekryterings-process som är auktoriserad av ESK (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter) och utgår från deras etiska regler i vårt arbete.”

Tore Johansson  senior consultant
International Search Partners AB
Senast publicerad: 190220 | Powered by SiteSmart