Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

International Search Partners AB
Göteborg ▪ Stockholm ▪ Malmö
+46 31 69 36 26 | info@ispa.se

Varför slutar medarbetaren – egentligen?

När en medarbetare säger upp sig är det viktigt att genomföra ett avslutande samtal. Varför vill personen sluta? Finns det specifika skäl kopplat till företaget som inte fungerat?

Värdefulla synpunkter

En exit-analys kan ge mycket värdefulla synpunkter kring organisation, ledarskap, fysisk och psykosocial arbetsmiljö och så vidare. Men det är inte säkert att den som normalt håller det avslutande samtalet, som regel den närmsta chefen, får höra hela sanningen.

Professionellt och opartiskt

Även om en medarbetare valt att gå vidare så är det inte säkert att han eller hon kommer att prata fritt och öppenhjärtligt med dig som chef. Därför erbjuder ISPA professionella exit-samtal där vi går in som opartiska konsulter och försöker tar reda på varför medarbetaren egentligen slutar.

Som utomstående kan vi dessutom göra en mer objektiv analys av den information som lämnas. Därmed blir det lättare att ta till sig kritik som kan vara konstruktiv och utvecklande för organisationen.

Senast publicerad: 190220 | Powered by SiteSmart